Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960, og repræsenterer Danmark i Verdensinterlinguaunionen (UMI). Le Union Danese pro Interlingua (DIU) es le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960, e representa Danmark in le Union Mundial pro Interlingua (UMI). © 2022-2023 Dansk Interlingua Union

Om Dansk Interlingua Union

Nordens ældste interlingua-organisation

Dansk Interlingua Union (DIU, på interlingua: Union Danese pro Interlingua) er grundlagt 7. november 1960. DIU arbejder i Danmark for at udbrede kendskabet til og brugen af interlingua og er samtidig Danmarks repræsentant i Verdensinterlinguaunionen (Union Mundial pro Interlingua, UMI). DIU har en frivillig, ulønnet bestyrelse. DIU arbejder tæt sammen med de øvrige nordiske interlingua-organisationer – Svenska Sällskapet för Interlingua, Norsk Interlingua Union og Suomen Interlinguayhdistys – og udgiver sammen med dem siden 1959 bladet “Actualitates – Interlingua i Norden” fire gange årligt med artikler på dansk, svensk, norsk og interlingua. Samarbejdet med de øvrige nordiske interlingua-organisationer er veludbygget. Hvert andet år, med lige årstal, holdes nordisk interlingua-træf, hvor danskere, svenskere, nordmænd og finner mødes en forlænget weekend for at udveksle ideer og koordinere aktiviteter. DIUs arbejde for at gøre interlingua kendt sker gennem artikler, læserbreve, kontakt til redaktionen af leksika og fremmedordbøger, på Internet, via informationsmaterialer på biblioteker, aftenskolekurser, månedlige interlingua-aftener, turistbrochurer, resuméer på interlingua i bøger og blade, udgivelse af ordbøger og bøger (på papir og digitalt), udstillinger, møder o.s.v. Læs mere på www.interlingua.dk og www.interlingua.com.
Verdens letteste sprog Masser af interlingua-bøger
Dansk Interlingua Union

Om Dansk

Interlingua Union

Nordens ældste interlingua-

organisation

Dansk Interlingua Union (DIU, på interlingua: Union Danese pro Interlingua) er grundlagt 7. november 1960. DIU arbejder i Danmark for at udbrede kendskabet til og brugen af interlingua og er samtidig Danmarks repræsentant i Verdensinterlinguaunionen (Union Mundial pro Interlingua, UMI). DIU har en frivillig, ulønnet bestyrelse. DIU arbejder tæt sammen med de øvrige nordiske interlingua-organisationer – Svenska Sällskapet för Interlingua, Norsk Interlingua Union og Suomen Interlinguayhdistys – og udgiver sammen med dem siden 1959 bladet “Actualitates – Interlingua i Norden” fire gange årligt med artikler på dansk, svensk, norsk og interlingua. Samarbejdet med de øvrige nordiske interlingua- organisationer er veludbygget. Hvert andet år, med lige årstal, holdes nordisk interlingua-træf, hvor danskere, svenskere, nordmænd og finner mødes en forlænget weekend for at udveksle ideer og koordinere aktiviteter. DIUs arbejde for at gøre interlingua kendt sker gennem artikler, læserbreve, kontakt til redaktionen af leksika og fremmedordbøger, på Internet, via informationsmaterialer på biblioteker, aftenskolekurser, månedlige interlingua-aftener, turistbrochurer, resuméer på interlingua i bøger og blade, udgivelse af ordbøger og bøger (på papir og digitalt), udstillinger, møder o.s.v. Læs mere på www.interlingua.dk og www.interlingua.com.
Verdens letteste sprog Masser af interlingua-bøger
Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960, og repræsenterer Danmark i Verdensinterlinguaunionen (UMI). Le Union Danese pro Interlingua (DIU) es le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960, e representa Danmark in le Union Mundial pro Interlingua (UMI).