Contacto

Dansk Interlingua Union

Sekretariatet
Kirkeholmen 10
DK-2630 Taastrup
info@interlingua.dk

Til brug ved indbetalinger via netbank:
Reg.-nr. 5358 kontonr. 0000243167
(SWIFT-BIC: ALBADKKK, IBAN: DK8053580000243167)

www.interlingua.dk

 

 

Dansk Interlingua Union

Sådan ser DIUs bestyrelse ud

  • Formand / presidente: Thomas Breinstrup
  • Næstformand / vice-presidente: Claus Christensen Bruun
  • Kasserer / tresorero: Thomas Breinstrup
  • Bestyrelsesmedlemmer / consilieros: Klavs Neerbek, Peter Gravers Nielsen, Lars Rosenmeier
  • Revisor / revisor: Dan Sterup

Bestyrelsen er valgt for to år.

Se vedtægterne her. Læs mere om DIU her.

Kontingent

  • Medlemskab inkl. Actualitates (4 nr. årligt) + Panorama in interlingua (6 nr. årligt): 200 kr.
  • Digitalt medlemskab (med begge blade): 150 kr.
  • Årsabonnement uden medlemskab: Actualitates 50 kr., Panorama 180 kr. (Panorama digitalt: 80 kr.)
  • Medlemskab indbetales til DIUs konto via netbank: reg.-nr. 5358 kontonr. 0000243167. Husk at anføre dit navn. Send derefter en besked info@interlingua.dk, så vi kender din e-mailadresse (til digitale blade) eller din fulde postadresse (til trykte blade).
  • Multe gratias!


Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960.
Le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960. |