Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960, og repræsenterer Danmark i Verdensinterlinguaunionen (UMI). Le Union Danese pro Interlingua (DIU) es le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960, e representa Danmark in le Union Mundial pro Interlingua (UMI). © 2022-2023 Dansk Interlingua Union

Contacto

Dansk Interlingua Union

Sekretariatet Kirkeholmen 10 DK-2630 Taastrup info@interlingua.dk Til brug ved indbetalinger via netbank: Reg.-nr. 5358 kontonr. 0000243167 (SWIFT-BIC: ALBADKKK, IBAN: DK8053580000243167) www.interlingua.dk

Dansk Interlingua Union

Sådan ser DIUs bestyrelse ud

Formand / presidente: Thomas Breinstrup Næstformand / vice-presidente: Klavs Neerbek Kasserer / tresorero: Thomas Breinstrup Bestyrelsesmedlemmer / consilieros: Lars Rosenmeier, Peter Gravers Nielsen, W. Madsen Suppleant / supplente: (vacante) Revisor / revisor: Dan Sterup Revisorsuppleant / revisor supplente: (vacante) Bestyrelsen er valgt for to år. Se vedtægterne her. Læs mere om DIU her.

Kontingent

Medlemskab inkl. Actualitates (4 nr. årligt) + Panorama in interlingua (6 nr. årligt): 200 kr. Digitalt medlemskab (med begge blade): 150 kr. Årsabonnement uden medlemskab: Actualitates 50 kr., Panorama 180 kr. (Panorama digitalt: 80 kr.) Medlemskab indbetales til DIUs konto via netbank: reg.-nr. 5358 kontonr. 0000243167. Husk at anføre dit navn. Send derefter en besked info@interlingua.dk, så vi kender din e- mailadresse (til digitale blade) eller din fulde postadresse (til trykte blade). Multe gratias!
Dansk Interlingua Union

Contacto

Dansk Interlingua Union

Sekretariatet Kirkeholmen 10 DK-2630 Taastrup info@interlingua.dk Til brug ved indbetalinger via netbank: Reg.-nr. 5358 kontonr. 0000243167 (SWIFT-BIC: ALBADKKK, IBAN: DK8053580000243167) www.interlingua.dk

Dansk Interlingua Union

Sådan ser DIUs bestyrelse ud

Formand / presidente: Thomas Breinstrup Næstformand / vice-presidente: Klavs Neerbek Kasserer / tresorero: Thomas Breinstrup Bestyrelsesmedlemmer / consilieros: Lars Rosenmeier, Peter Gravers Nielsen, W. Madsen Suppleant / supplente: (vacante) Revisor / revisor: Dan Sterup Revisorsuppleant / revisor supplente: (vacante) Bestyrelsen er valgt for to år (fra 2019). Se vedtægterne her. Læs mere om DIU her.

Kontingent

Medlemskab inkl. Actualitates (4 nr. årligt) + Panorama in interlingua (6 nr. årligt): 200 kr. Digitalt medlemskab (med begge blade): 150 kr. Årsabonnement uden medlemskab: Actualitates 50 kr., Panorama 180 kr. (Panorama digitalt: 80 kr.) Medlemskab indbetales til DIUs konto via netbank: reg.-nr. 5358 kontonr. 0000243167. Husk at anføre dit navn. Send derefter en besked info@interlingua.dk, så vi kender din e- mailadresse (til digitale blade) eller din fulde postadresse (til trykte blade). Multe gratias!
Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960, og repræsenterer Danmark i Verdensinterlinguaunionen (UMI). Le Union Danese pro Interlingua (DIU) es le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960, e representa Danmark in le Union Mundial pro Interlingua (UMI).