DIU 60 år

Actualitates fylder 60 år

Det nordiske interlingua-blad er standhaftigt og er nu udkommet uden afbrydelse siden 1959.

For 211 numre og 60 år siden begyndte det hele for alvor.
    I november 1959 sendte Bent Andersen, som allerede dengang drev det uofficielle, danske interlingua-sekretariat Interlingua Service, en rundskrivelse ud til danske interlingua-interesserede. “Notas de interlingua” hed den – et ordspil på bladet “Novas de interlingua”, som blev udgivet af Union Mundial pro Interlingua (UMI), der var stiftet fire år tidligere.
    Flere rundskrivelser fulgte, og 7. november 1960 førte det til stiftelsen af Dansk Interlingua Union (som altså i 2020 kan fejre 60-årsjubilæum) som den første, nordiske interlingua-organisation. Det første blad efter stiftelsen af DIU, fra december 1960, blev med det nye navn, “Actualitates de Interlingua”, men det varede helt til nr. 7 i april 1963, før bladet blev officielt medlemsblad.
    Til og med dette nummer 211 har Actualitates leveret 1.781 siders læsestof på dansk, svensk, norsk og interlingua. For Actualitates blev også svensk medlemsblad, da Svenska Sällskapet för Interlingua sagde bon die i 1964, norsk med Norsk Interlingua Union i 1992 og finsk med Suomen Interlinguayhdistys i 1998. Siden januar 1996 har bladet hver tredje måned fast haft 12 sider med nyheder, læsestof, boganmeldelser, oplysninger, opskrifter, rejsepostkort, mini-kursus og meget mere.
    Mange af materialerne i Actualitates har fået nyt liv bagefter. Serien “Cartas nordic” med (indtil nu 70 forskellige) postkortmotiver fra de nordiske lande er blevet en stor succes til undervisningsbrug, og madopskrifterne på interlingua vil blive samlet til en kogebog lidt senere.
    Det nordiske interlingua-samarbejde har siden 1988 også omfattet de nordiske interlingua-træf, som holdes hvert andet år i lige årstal. Her er der mulighed for at koordinere arbejdet og inspirere hinanden til nye tiltag og initiativer, der gør interlingua bedre kendt og mere brugt i Norden – noget, som også Actualitates altid forsøger at inspirere til.

Actualitates holder ud

Det er efterhånden ved at være en bedrift fortsat at udkomme som trykt blad. Særligt de seneste ti år er utallige blade og magasiner gået ind, fordi det blev for dyrt at trykke og sende dem. Post Norden har sandelig ikke gjort noget for at gøre livet let for de fire nordiske interlingua-organisationers fælles udgivelse; det er blevet rigtigt dyrt at sende breve. Men takket være et forslag fra Norsk Interlingua Union på det nordiske interlingua-træf i sommeren 2008 er Actualitates siden nummer 175 (januar-marts 2010) også udkommet digitalt. Nordiske abonnenter har altså kunnet få bladet digitalt i stedet for i trykt form og dermed spare penge, samtidig med at det er kommet hurtigere frem og i øvrigt er i farver. Den digitale og trykte udgave er helt identiske.
    Actualitates fungerer både som medlemsblad og som levende informationsbrochure med smagsprøver på interlingua og med forskelligt nyt om arbejdet med at udbrede kendskabet til og brugen af sproget. Det er en vigtig dobbeltfunktion, for Actualitates er i årevis blevet sendt med til nye interesserede, og når f.eks. politikere i ind- og udland skal informeres om interlingua.
    Det agter vi at blive ved med, altså både at udkomme og at informere, og det hjælper alle de nordiske interlingua-medlemmer med at sikre. Vi vil gerne fortsat udvikle bladet, så der altid er spændende læsestof, og det må meget gerne være på alle fire redaktionelle sprog. Så tag endelig fat i redaktionen (ved at skrive til info@interlingua.dk), når du har godt nyt om interlingua-aktiviteter eller har en god ide til stof til bladet. Da hovedredaktionen befinder sig i Danmark, vil det være ekstra godt, hvis læsere i Norge, Sverige og Finland vil bidrage til at gøre bladet endnu bedre og mere alsidigt.
    Multe gratias pro tu supporto!

Thomas Breinstrup
redaktør og formand for Dansk Interlingua Union (og bruger af interlingua siden 1980)

Læs mere

Denne artikel blev bragt i Actualitates, nr. 211, januar-marts 2019, ved bladets 60-års jubilæum

Actualitates' redaktører
  • Bent Andersen (1959-1962)
  • Hans Neerbek (1963)
  • Bent Andersen (1963)
  • H.P. Frodelund (1964-1971)
  • Jørgen Kofod-Jensen (1972-2001)
  • Erik Enfors (2001-2005)
  • Thomas Breinstrup (2006-)


 LE PAROLA DEL DIE Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960.
Le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960. |