Logo Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A  -  c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
 Overblik
Forside
Mere om Dansk Interlingua Union

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk
 

Martijn Dekker, hollandsk vicesekretær i Verdens Interlingua-Unionen (UMI), underviser i interlingua på det 12. nordiske interlingua-træf i Kalmar. Foto: Thomas Breinstrup

Indfør interlingua i 
de nordiske folkeskoler

Det 12. nordiske interlingua-træf i Kalmar opfordrer i resolution de fem nordiske landes undervisningsministre, undervisningsordførere og Nordisk Råd til at indføre interlingua i folkeskolen for at styrke sprogundervisningen.

Interlingua skal på skoleskemaet allerede i folkeskolen. Det vil nemlig give eleverne langt bedre muligheder for både at forstå fremmedordenen på deres modersmål og at lære andre fremmedsprog.

Sådan lyder opfordringen fra det 12. nordiske interlingua-træf, som 28. juli-1. august 2010 blev holdt i Kalmar i Sydøstsverige, hvor den berømte Kalmarunion samlede de tre skandinaviske lande for over 600 år siden. De fire nordiske interlingua-organisationer har nu henvendt sig til undervisningsministrene, de politiske partiers uddannelsesordførere og til Nordisk Råd med denne opfordring.

Her er den resolution, som blev vedtaget på træffet, som samlede deltagere fra ni lande:

     

Indfør interlingua i de nordiske folkeskoler

Resolution: Elevernes nordiske og internationale sprogforståelse skal styrkes.

Alle elever i de nordiske folkeskoler skal ikke alene kunne forstå hinandens sprog. De skal også have et mere solidt grundlag for at lære fremmedsprog og mestre fremmedordene på deres eget sprog. Derfor skal interlingua på skoleskemaet allerede i folkeskolen.

Det 12. nordiske interlingua-træf i Kalmar, som samler deltagere fra ni lande i og uden for Norden, opfordrer de nordiske undervisningsministre, de politiske undervisningsordførere og Nordisk Råd til at styrke sprogkundskaberne i folkeskolerne ved at indføre obligatorisk sprogforståelse og bruge det internationale hjælpesprog interlingua, som i 2011 fylder 60 år, i undervisningen. Det giver hurtig og effektiv adgang til det internationale ordforråd.

De unge i Norden har sværere og sværere ved at forstå hinandens sprog. Derfor lancerer Nordisk Ministerråd til efteråret en sprogkampagne. Samtidig skal dansk, norsk og svensk på skoleskemaet allerede i 1. klasse, slog Nordisk Ministerråd fast på en konference i april 2010.

Jo tidligere man får fornemmelsen for og glæden ved sprog, jo lettere er de at lære og at bruge.

Interlinguas motto er "communication sin frontieras" (kommunikation uden grænser). Allerede i 1960erne blev der undervist i sprogforståelse gennem interlingua i danske folkeskoler, og i over 20 år har svenske gymnasieelever i faget "Allmän språkkunskap" lært interlingua for ikke blot at kunne forstå de latinske og græske orddele, som er nøglen til de svenske fremmedord og en genvej til studiet af andre sprog, men også gennem interlingua kunnet bruge deres viden aktivt i dagligdagen til kontakter med og rejser i udlandet. Interlingua har desuden været anvendt som medicinsk og videnskabeligt resumésprog, til bogresuméer, på plader m.m.

Gode sprogkundskaber er altafgørende for at kunne kommunikere og få succes internationalt. Derfor skal Norden gå forrest og sikre, at eleverne allerede i folkeskolen først og fremmest forstår hinandens sprog, dernæst har det bedst mulige udgangspunkt for snarest muligt at tilegne sig andre sprog. Det sker hurtigst og mest effektivt gennem interlingua.

---

De nordiske interlingua-træf har siden 1988 været holdt hvert andet år, altid i lige årstal. Sommermøderne samler medlemmer og bestyrelser for de fire nordiske interlingua-organisationer samt interesserede, som deltager i de intensive interlingua-kurser, der gennem mange år har været holdt i forbindelse med træffene. Også mange ikke-nordboere deltager; de seneste gange har der været besøgende helt fra Japan. Først holdes intensive interlingua-kurser fra onsdag middag til fredag eftermiddag. Derpå venter 44 timer med udveksling af ideer og erfaringer, konkrete projekter, udflugter, sang og underholdning. UNESCOs sprogambassadør, den tidligere islandske præsident Vigdís Finnbogadóttir, har været protektor for træffene. Det 12. nordiske interlingua-træf holdes 28. juli-1. august 2010 på Högalids Folkhögskola ved Kalmar.

---

Version in interlingua:

Introduce interlingua in le scholas nordic

Resolution: Le comprension lingual nordic e international del scholares debe esser fortificate.

Omne scholares in le nordic scholas primari non solmente debe poter comprender le linguas del alteres. Illes anque debe haber un fundamento plus solide pro apprender linguas estranier e maestrar le parolas estranier in lor proprie lingua. Pro isto interlingua debe apparer in le horario ja in le scholas primari.

Le 12nde incontro nordic de interlingua in Kalmar que assembla participantes de novem paises in e extra le paises nordic, sollicita le ministros nordic pro education, le portavoces politic pro education e le Consilio Nordic a fortificar le cognoscentias lingual in le scholas primari per introducer obligatori comprension lingual e usar le international lingua auxiliar interlingua, que in 2011 habera 60 annos, in le inseniamento. Isto da accesso rapide e effective al vocabulario international.

Le juvenes in le paises nordic lo senti sempre plus difficile comprender le linguas del alteres. Pro isto le Consilio Nordic de Ministros in le autumno lancea un campania lingual. Al mesme tempore danese, norvegiano e svedese debe apparer sur le horario ja in le 1me classe, le Consilio Nordic de Ministros constatava a un conferentia in april 2010.

Le plus tosto on ha le sentimento e gaudio pro linguas, le plus facile il es apprender e usar los.

Le motto de interlingua es "communication sin frontieras". Ja in le 1960s on inseniava comprension lingual per interlingua in le danese scholas primari, e durante plus que 20 annos svedese alumnos gymnasial in le disciplina "Cognoscentia general de linguas" ha apprendite interlingua pro non solmente poter comprender le particulas latin e grec que es le clave al parolas estranier in svedese e un via rapide al studio de altere linguas, ma anque per interlingua ha potite usar lor saper activemente in le vita quotidian pro contactos e viages in le estraniero. Interlingua ha in ultra essite usate como lingua de summarios medical e scientific, pro summarios in libros, sur discos etc.

Bon cognoscentias lingual es decisive pro poter communicar e obtener successo internationalmente. Pro isto le paises nordic debe ir in avante e assecurar que le scholares ja in le scholas primari ante toto comprende le linguas del alteres, pois ha le melior possibile puncto de partita pro le plus tosto possibile acquirer altere linguas. Isto eveni le plus rapide- e effectivementer per interlingua.

Revidite: 2010-08-06