Danese   Svedese   Interlingua

17. nordiske interlingua-træf

Velkommen til det 17. nordiske interlingua-træf, 3.-7. august 2022

Reservér den 3.-7. august til at deltage i det 17. nordiske interlingua-træf i Åsa syd for Göteborg helt ud til havet, og nyd den dejlige sommer på en ny og spændende måde i internationalt selskab.

Danese Interlingua fra morgen til aften i fem dage med masser af oplevelser og til rekordlav pris.

Velkommen til det 17. nordiske interlingua-træf 3.-7. august i Åsa, syd for Göteborg, med flot havudsigt. De fire nordiske interlingua-organisationer glæder sig til et forhåbentligt stort, hyggeligt og inspirerende fremmøde, nu hvor man igen kan samles. Træffet i 2020 måtte aflyses på grund af coronaepidemien.

Löftadalens Folkhögskola danner rammen om de fem dage, som blander et program med intensivt interlingua-kursus for begyndere og konversationskursus for dem, der allerede kan noget, med sessioner, hvor vi diskuterer, hvordan interlingua bliver endnu bedre kendt og brugt i de fem nordiske lande gennem fælles, behageligt og inspirerende samarbejde, og med masser af tid til at tale sammen, more sig og - naturligvis - besøge nogle af de mange charmerende steder i området.


Få en stor oplevelse med fem intense og spændende sommerdage med interlingua i centrum fra morgen til aften i smukke omgivelser og i godt og internationalt selskab. | Upplev fem intensiva och spännande sommardagar med interlingua i centrum från morgon till kväll i vackra omgivningar och i gott och internationellt sällskap. | Experientia cinque dies estive intense e excitante con interlingua in le centro ab matino a medienocte in un belle ambiente e in bon compania international. Photo: Thomas Breinstrup

Forberedelserne til programmet er i gang. Træffet er en fremragende mulighed for at lære og praktisere interlingua i godt og engageret selskab, og hvor nogen altid er parat til at hjælpe.

De nordiske interlingua-træf har været arrangeret hvert andet år - i lige årstal - siden det første i Lund i Sverige i 1988. Formålet er at samle de nordiske kræfter for at skabe nye ideer til aktiviteter, kampagner og aktioner, som kan gøre interlingua mere kendt og brugt i Norden. Det nære slægtskab mellem dansk, norsk og svensk gør det muligt at samarbejde om fælles materialer og koordinere arbejdet og informationskampagnerne. Træffene skaber en kreativ ramme, hvor man udvikler og drøfter ideerne og udfører nogle af dem på stedet.

Ikke-nordiske deltagere er som altid meget velkomne.

17:e nordiska interlingua-mötet

Välkommen till det 17:e nordiska interlingua-mötet, 3-7 augusti 2022

Boka in den 3-7 augusti för att delta i det 17:e nordiska interlingua-mötet i Åsa, söder om Göteborg, precis vid havet, och njuta av den härliga sommaren på ett nytt och spännande sätt i internationellt sällskap.

Svedese Interlingua från morgon till kväll i fem dagar med massor av upplevelser och till rekordlåga priser.

Välkommen till det 17:e nordiska interlingua-mötet den 3-7 augusti i Åsa, söder om Göteborg, med vacker havsutsikt. De fyra nordiska interlingua-organisationerna ser fram emot en förhoppningsvis stor, trevlig och inspirerande sammankomst, nu när människor kan samlas igen. Mötet 2020 var tvunget att ställas in på grund av coronapandemin.

Löftadalens Folkhögskola kommer att vara platsen för de fem dagarna, där ett program med intensiva kurser i interlingua för nybörjare och konversationskurser för dem som redan kan lite blandas med sessioner där man diskuterar hur interlingua kan bli ännu mer känt och använt i de fem nordiska länderna, genom ett gemensamt, trevligt och inspirerande samarbete, och med gott om tid för att prata, ha roligt och - naturligtvis - besöka några av de många charmiga platserna i området.

Förberedelserna för programmet har inletts. Mötet är ett utmärkt tillfälle att lära sig och öva på interlingua i gott och engagerat sällskap och där någon alltid är redo att hjälpa till.

De nordiska Interlingua-mötena har anordnats vartannat år (jämna år) sedan det första mötet hölls i Lund 1988. Syftet är att samla krafter i norden för att skapa nya idéer till aktiviteter, kampanjer och insatser för att göra interlingua mer känt och använt i de nordiska länderna. Det nära släktskapet mellan danska, norska och svenska gör det möjligt att samarbeta om gemensamt material och samordna arbete och informationskampanjer. Mötena ger en kreativ ram för att utveckla och diskutera idéer och genomföra några av dem på plats.

Som alltid är även utomnordiska deltagare välkomna.

Benvenite al 17e incontro nordic de interlingua, 3-7 de augusto 2022

Reserva le 3-7 de augusto pro participar in le 17te incontro nordic de interlingua in Åsa al sud de Göteborg vicin al mar, e gaude del belle estate in un nove e excitante maniera in compania international.

Interlingua Interlingua de matino a vespere durante cinque dies con multissime experientias e a un precio al nivello le plus basse jammais.

Benvenite al 17e incontro nordic de interlingua le 3-7 de augusto in Åsa, al sud de Göteborg in Svedia, con un belle vista panoramic al mar. Le quatro organisationes nordic de interlingua gaude a un assistentia sperabilemente grande, agradabile e inspirante, ora quando on de novo pote assemblar se. Le incontro in 2020 debeva esser cancellate a causa del epidemia del coronavirus.

Le schola-internato Löftadalens Folkhögskola forma le quadro del cinque dies, que misce un programma con curso intensive de interlingua pro comenciantes e curso de conversation pro illes, qui ja sape un poco, con sessiones, ubi nos discute como facer interlingua ancora plus cognoscite e usate in le paises nordic via collaboration commun, agradabile e inspirante, e con multe tempore pro conversar, amusar se e - naturalmente - visitar alcun del multe locos charmante in le area.

Le preparationes pro le programma ha comenciate. Le incontro es un occasion excellente pro apprender e practicar interlingua in bon compania ingagiate, sempre presta a adjutar.

Le incontros nordic de interlingua ha essite arrangiate omne duo annos - in annos par - desde le prime in Lund in Svedia in 1988. Le scopo es assemblar fortias nordic pro crear nove ideas a activitates, campanias e actiones que pote facer interlingua ancora plus cognoscite e usate in le paises nordic. Le grande similaritate inter le linguas danese, norvegian e svedese face possibile collaborar super materiales commun e coordinar le labor e le campanias de information. Le incontros crea un quadro creative pro developpar e discuter le ideas e exequer alcun de illos durante le cinque dies.

Participantes non-nordic es como sempre multo benvenite.

Interlingua - communication sin frontieras

 

VELKOMMEN | VÄLKOMMEN | BENVENITE

Mappa de SvediaDATOER: Det 17. nordiske interlingua-træf holdes fra onsdag den 3. august (kl. 12) til søndag den 7. august 2022 (kl. 13 efter frokost/lunch). | DATUM: Det 17:e nordiska Interlingua-mötet hålls från onsdagen den 3:e augusti (kl. 12:00) till söndagen den 7:e augusti 2022 (kl. 13:00 efter lunch). | DATAS: Le 17e incontro nordic de interlingua habera loco mercuridi le 3 de augusto (a 12 horas) usque dominica le 7 de augusto 2022 (a 13 horas, post le lunch).

STED: Löftadalens Folkhögskola i Åsa, lige syd for Göteborg på den svenske vestkyst. Højskolen ligger lige ud til vandet med en smuk udsigt og i et dejligt naturområde. | PLATS: Löftadalens Folkhögskola i Åsa, strax söder om Göteborg. Skolan ligger precis vid vattnet med en vacker utsikt och i ett vackert naturområde. | LOCATION: Löftadalens Folkhögskola in Åsa, directemente sud de Göteborg al costa west de Svedia. Illo es situate justo vicin al mar con un belle panorama e in un belle area de natura.

ARRANGØRER: Dansk Interlingua Union, Norsk Interlingua Union, Svenska Sällskapet för Interlingua, Suomen Interlinguayhdistys. | ARRANGÖRER: Dansk Interlingua Union, Norsk Interlingua Union, Svenska Sällskapet för Interlingua, Suomen Interlinguayhdistys. | ORGANISATORES: Le Union Danese pro Interlingua, le Societate Svedese pro Inter lingua, le Union Norvegian pro Interlingua, le Association Finlandese pro Interlingua.

 

DELTAGERPRIS

(inkluderer måltider, værelse/overnatning og udflugter):

  • enkeltværelse med bad og toilet i delt entré: 3.000 SEK
  • dobbeltværelse med bad og toilet (pr. deltager): 3.000 SEK

PRIS

(inkluderar måltider, rum/övernattning och utflykter):

  • enkelrum med delad dusch/wc: 3.000 SEK
  • dubbelrum med dusch/toalett i rummet (per deltagare): 3.000 SEK

PRECIO DE PARTICIPATION

(include mangiar/repastos, camera/pernoctation e excursiones):

  • camera singule con banio e toilette a divider con le camera vicin: 3.000 SEK
  • camera duple con banio e toilette (per participante): 3.000 SEK


Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960. Svenska Sällskapet för Interlingua er stiftet i 1964.
Le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960. Le Societate Svedese pro Interlingua es fundate in 1964.