16. nordiske interlingua-træf

Velkommen til det 16. nordiske interlingua-træf, 25.-29. juli 2018

Reservér den 25.-29. juli til at deltage i det 16. nordiske interlingua-træf på solskinsøen Bornholm.

Danese "Solskinsøen" bliver stedet, hvor nordiske brugere af interlingua - og internationale besøgende - samles 25.-29. juli 2018 til det 16. nordiske interlingua-træf. Her i højsommeren er Bornholm (det eneste sted i Danmark med klipper) smukkest med sine pittoreske byer, en fin infrastruktur, de bedste sandstrand i hele landet - og nu også de rareste interlingua-brugere i Norden.

Bornholms Højskole danner rammen om de fem dage, som blander et program med intensivt interlingua-kursus for begyndere og konversationskursus for dem, der allerede kan noget, med sessioner, hvor vi diskuterer, hvordan interlingua bliver endnu bedre kendt og brugt i de fem nordiske lande gennem fælles, behageligt og inspirerende samarbejde, og med masser af tid til at tale sammen, more sig og - naturligvis - besøge nogle af de mange charmerende steder på øen i Østersøen, syd for Sverige og ikke så langt fra Polen mod syd.


Bornholms Højskole ligger centralt på Solskinsøen. Foto: Bornholms Højskole | Bornholms Højskole es situate in le centro del Insula del Sol. Photo: Bornholms Højskole

Forberedelserne til programmet er i gang, og forhåbentlig vil alle, der melder sig til, snart vide mere detaljeret, hvad indholdet af de fem dage bliver. Under alle omstændigheder er træffet en fremragende mulighed for at lære og praktisere interlingua i godt og engageret selskab, og hvor nogen altid er parat til at hjælpe.

De nordiske interlingua-træf har været arrangeret hvert andet år - i lige årstal - siden det første i Lund i Sverige i 1988. Formålet er at samle de nordiske kræfter for at skabe nye ideer til aktiviteter, kampagner og aktioner, som kan gøre interlingua mere kendt og brugt i Norden. Det nære slægtskab mellem dansk, norsk og svensk gør det muligt at samarbejde om fælles materialer og koordinere arbejdet og informationskampagnerne. Træffene skaber en kreativ ramme, hvor man udvikler og drøfter ideerne og udfører nogle af dem på stedet.

Ikke-nordiske deltagere er som altid meget velkomne.

Benvenite al 16te incontro nordic de interlingua, 25-29 de julio 2018

Reserva le 25-29 de julio pro participar in le 16te incontro nordic de interlingua in le danese insula del sol, Bornholm.

Interlingua "Le Insula del Sol" essera le location, ubi usatores nordic de interlingua - e visitatores international - se incontrara le 25-29 de julio 2018 pro le 16te incontro nordic de interlingua. Ci, in le alte estate, Bornholm - le sol location in Danmark con roccas - es le plus belle con su citates pictoresc, un infrastructura excellente, le optime plagias de sablo in tote le pais - e ora anque le usatores le plus agradabile de interlingua in le paises nordic.

Le schola-internato Bornholms Højskole forma le quadro del cinque dies, que misce un programma con curso intensive de interlingua pro comenciantes e curso de conversation pro illes, qui ja sape un poco, con sessiones, ubi nos discute como facer interlingua ancora plus cognoscite e usate in le paises nordic via collaboration commun, agradabile e inspirante, e con multe tempore pro conversar, amusar se e - naturalmente - visitar alcun del multe locos charmante in le insula in le Mar Baltic, sud de Svedia e non distante de Polonia in le sud.

Le preparationes pro le programma ha comenciate, e sperabilemente omnes, qui se inscribe, tosto sapera plus in detalios como le contento del cinque dies essera. In omne caso, le incontro es un occasion excellente pro apprender e practicar interlingua in bon compania ingagiate, sempre presta a adjutar.

Le incontros nordic de interlingua ha essite arrangiate omne duo annos - in annos par - desde le prime in Lund in Svedia in 1988. Le scopo es assemblar fortias nordic pro crear nove ideas a activitates, campanias e actiones que pote facer interlingua ancora plus cognoscite e usate in le paises nordic. Le grande similaritate inter le linguas danese, norvegian e svedese face possibile collaborar super materiales commun e coordinar le labor e le campanias de information. Le incontros crea un quadro creative pro developpar e discuter le ideas e exequer alcun de illos durante le cinque dies.

Participantes non-nordic es como sempre multo benvenite.


Interlingua - communication sin frontieras

 

VELKOMMEN | BENVENITE

Mappa de BornholmDATOER: Det 16. nordiske interlingua-træf holdes fra onsdag den 25. juli (kl. 12) til søndag den 29. juli 2018 (kl. 13 efter frokost/lunch). | DATAS: Le 16te incontro nordic de interlingua habera loco mercuridi le 25 de julio (a 12 horas) usque dominica le 29 de julio 2018 (a 13 horas, post le lunch).

STED: Bornholms Højskole på solskinsøen Bornholm, let tilgængelig med fly eller færge. Højskolen ligger 10 minutters gang fra Ekkodalen og den femtestørste, danske skov, Almindingen, men altid tæt på marker og ikke langt fra havet. | LOCATION: Bornholms Højskole sur le insula danese Bornholm, sud de Svedia, attingibile per avion o ferry-boat. Illo es situate 10 minutas de ambular ab Le Valle del Echo (le sol in Danmark) e le quinte plus grande foreste danese, Almindingen, ma sempre proxime a agros e non distante al mar.

ARRANGØRER: Dansk Interlingua Union, Norsk Interlingua Union, Svenska Sällskapet för Interlingua, Suomen Interlinguayhdistys. | ORGANISATORES: Le Union Danese pro Interlingua, le Societate Svedese pro Inter lingua, le Union Norvegian pro Interlingua, le Association Finlandese pro Interlingua.

 

DELTAGERPRIS

(inkluderer måltider, værelse/rum/overnatning og udflugter):

  • enkeltværelse/-rum med bad og toilet: 3.325 DKK
  • dobbeltværelse/-rum med bad og toilet (pr. deltager): 3.075 DKK
  • enkeltværelse/-rum med bad og toilet i delt entré: 3.075 DKK
  • dobbeltværelse/-rum med bad og toilet i delt entré (pr. deltager): 2.825 DKK

PRECIO DE PARTICIPATION

(include mangiar/repastos, camera/pernoctation e excursiones):

  • camera singule con banio e toilette: 3.325 DKK
  • camera duple con banio e toilette (per participante): 3.075 DKK
  • camera singule con banio e toilette a divider con le camera vicin: 3.075 DKK
  • camera duple con banio e toilette a divider con le camera vicin (per participante): 2.825 DKK


Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960. Le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960.