Logo Dansk Interlingua Union

INTERLINGUA - communication sin frontieras


Forside|Prime pagina


Tilmelding|Inscription

Billedgalleri|Galeria de photos

Tisvilde

Find vej|Trova le via
15. nordiske interlingua-træf
Tilmelding til det 15. nordiske interlingua-træf
Inscription al 15te incontro nordic de interlingua


onsdag den 27. juli - søndag den 31. juli 2016
mercuridi le 27 de julio – dominica le 31 de julio 2016


Adresse:
Tisvilde Højskole, Julsgårdsvej 1-5, DK-3220 Tisvildeleje, Danmark
www.tisvildehoejskole.dk

Det 15. nordiske interlingua-træf begynder med frokost 27. juli klokken 12 og slutter med frokost 31. juli klokken 12. Prisen inkluderer overnatning, alle måltider og udflugter. | Le 15te incontro nordic de interlingua comencia per lunch le 27 de julio a 12 horas e fini per lunch le 31 de julio a 12 horas. Le precio include camera, tote repastos e excursiones.

Hvis du har problemer med formularen, kan du hente tilmeldingsskemaet her som PDF og sende det med postvæsenet til adressen, der står nævnt i dokumentet. | Si tu ha problemas con le formulario, tu pote discargar le scheda de inscription como PDF e inviar lo per posta normal al adresse indicate in le documento.
Dansk PRIS: Alle måltider + fire overnatninger + kurser + udflugter + smukke omgivelser + havet + spændende deltagere kun 3.300 DKK (+ 350 DKK for enkeltværelse = 3.650 DKK) fra frokost/lunch 27. juli til og med frokost/lunch 31. juli.
Takket være en donation fra svenske Stiftelsen för Interlingua vil de første 30 tilmeldte - med yngre studerende, som deltager i begynderkurset ved træffet, prioriteret - få et nedslag i deltagerprisen på 1.000 SEK/800 DKK. Det vil blive bekræftet efter tilmeldingen, om man er med blandt dem, der får nedslag i prisen.
 
Interlingua PRECIO: Omne repastos + quatro pernoctationes + cursos + excursiones + belle ambiente + le mar + participantes agradabile solmente 3.300 DKK (+ 350 DKK pro camera singule = 3.650 DKK) ab lunch le 27 de julio a lunch le 31 de julio, inclusive).
Gratias a un donation del svedese Fundation pro Interlingua, le prime 30, qui se inscribe - con prioritate a juvene studiantes qui participa in le curso pro comenciantes al incontro - habera un reduction del precio de 1.000 SEK/800 DKK. On recipe un confirmation post le inscription, si on es inter illes qui obtene un reduction.
          
Disse sider redigeres af Dansk Interlingua Union (DIU), Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960.
Iste paginas es redigite per le Union Danese pro Interlingua (DIU), le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960.