Interlingua pro museos

INTERLINGUA - communication sin frontieras            Dansk Interlingua Union

 
 Overblik
Forside

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk

Revidite: 2008-06-26

 

Bedre betjening af
udenlandske museumsgæster

Nemmere og mere effektiv betjening af et internationalt publikum, som besøger danske museer. Det giver interlingua mulighed for.

I stedet for at lave oversættelser til et utal af sprog af publikumsmaterialet kan man let "ramme" de fleste udenlandske besøgende ved at servicere dem på interlingua, som forståes af flere hundrede millioner mennesker - som end ikke behøver nogensinde at have set sproget forinden. Takket være internationaliteten i interlingua forstår de teksterne og føler sig godt betjent.

Dansk Interlingua Union gør for tiden en ekstra indsats inden for turismen. Her er det oplagt at sørge for en endnu bedre publikumsbetjening - uden at det koster dyrt.

En række danske museer - af så forskellig karakter som Post- & Telemuseet, Ole Rømers Museum, Jyllinge Fjordmuseum m.fl. - servicerer allerede publikum med brochurer og publikumsfoldere på interlingua. Desuden publicerer f.eks. Høje-Taastrup Turistforening hele sit websted på interlingua.

Dansk Interlingua Union tilbyder gratis oversættelse til interlingua (på papir og/eller elektronisk) af mindre publikumstekster, herunder Internet-sider, der ikke ændres for ofte. Sproget skal nemlig gerne bruges mest muligt, og dette er en af måderne at gøre det ekstra attraktivt på.

Kontakt DIU for at høre nærmere om mulighederne.