Logo Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A  -  c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
 Overblik
Forside
   

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk

 

Interlingua på skolebænken

Masser af materiale, som kan bruges i interlingua-undervisningen.

Aftenkurser, studiekredse eller anden form for undervisning i interlingua - alle har brug for tekster og undervisningsmateriale. Dansk Interlingua Union forsøger her at samle forskellige tekster, opgaver m.m., som kan hentes hjem og bruges - også ved selvstudium. Hvis aktive kræfter ligger inde med andre undervisningsmaterialer, som de gerne vil dele med andre, så send materialet som e-post til info@interlingua.dk. Så bliver det lagt her på siden.

Alt materialet ligger i PDF-format og kræver derfor Adobe Acrobat Reader for at kunne læses (kan hentes gratis på www.adobe.com).

Besøg også Verdens Interlingua-Unionen UMIs samling af gratis materialer på www.interlingua.com/instruction.

Tekster, anekdoter m.m.

Duo fabulas per Leonardo da Vinci
Le gnomos Natal adjuta le molinero
Anecdotas de personas famose
Le prime vice
Ante de parlar (gode citater)
Examine al universitate

  
Sprog og sprogligheder

Interlingua-grammatikInterlingua-grammatik - et lynhurtigt overblik over hele grammatikken på et af verdens letteste sprog (udskriv PDF-filen på begge sider, og skær siderne ud til to små hæfter)
Interlingua på rejsenInterlingua på rejsen - nyttige sætninger og gloser til brug på rejser i hele verden (alle gloser er indtalt på dansk og interlingua - hent MP3-lydfilen her ved at højreklikke og vælge Gem som...)
Mini-ordliste interlingua-dansk (3 sider)
Interlingua-parlør (kom i gang med at tale)
Du har ordet (mini-parlør til rejsen til Sydeuropa eller Sydamerika)
Kort interlingua-grammatik og -ordlisteKort interlingua-grammatik og -ordliste
Basic interlingua - in 1.000 parolas (Norman Thorntons geniale liste gør det muligt at sige næsten alt - på kun 1 A4-ark)

Ekstra opgaver til Ingvar Stenströms "Interlingua - instrumento moderne de communication international" 
(NB: der er - endnu - ikke opgaver til alle lektionerne):
Interlingua - Lection 1 (Exercitios)
Interlingua - Lection 5 (Exercitios)
Interlingua - Lection 6 (Exercitios)
Interlingua - Lection 7 (Exercitios)
Interlingua - Lection 8 (Exercitios)
Interlingua - Lection 9 (Exercitios)
Interlingua - Lection 10 (Exercitios)
Interlingua - Lection 15 (Exercitios)
Interlingua - Lection 16 (Exercitios)

Comparationes multilingual con interlingua
Interlingua-ord fra ikke-vestlige sprog
Er du bange for fobier?
Læse-let-serie på interlingua
Månedernes navne
Parolas prestate ab germano

  
Faglitterære tekster

Declaration de derectos human
Folder med historisk baggrund, sprogligheder m.m.
Scientistas occide Papa Natal

  
Kryds-og-tværs

Krydsord 1
Krydsord 2
Krydsord 3

   
Sange

Un panetero in Via Nord (Der bor en bager)
Le vespere un sabbato (Det var en lørdag aften)

   
Lydfiler

Gratis brevkursus i otte lektioner
Fem minutter på interlingua

Revidite: 2017-04-05