Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A  -  c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
 Overblik
Forside
Commentario:
Den standhaftige 40-årige

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk
 
Version in interlingua

Sprogjubilæum i sprogåret

Dansk Interlingua Union er drivkraft i et kæmpe projekt, som skal indsamle interlinguas 50-års historie i jubilæumsåret. Det sker live i en særlig, historisk sektion her på webstedet.

Af Thomas Breinstrup

Interlingua fylder 50 år netop i år, hvor såvel Europarådet som EU har udråbt 2001 til at være Europæisk Sprogår.

15. januar åbnede en særlig historisk sektion her på Dansk Interlingua Unions websted. En dansk-svensk-hollandsk redaktion har igennem de seneste år samlet historisk materiale sammen, og på selve jubilæumsdagen åbnede webstedet. Her portrætteres alle de internationale kræfter, som i 50 år har arbejdet for større brug af interlingua, her findes historiske dokumenter og billeder, og her samles interlinguas historie brik for brik, indtil det store puslespil er klart.

I stedet for at udsende en jubilæumsbog på dagen for allerede i dagene derefter at få nye henvendelser om mere materiale, flere dokumenter, flere fotos og flere oplysninger, som så gør bogen ukomplet, har man besluttet at åbne webstedet. I hele jubilæumsåret vil der hver uge komme nye facetter til af interlinguas historie, og de besøgende kan supplere med deres oplysninger og oplevelser, så historien hele tiden udbygges. I løbet af 2002 kan så udkomme historien om interlingua i bogform - og da gerne så komplet, som det er muligt.

Gå til HISTORIA DE INTERLINGUA
   


Version in interlingua:
Jubileo lingual
in le anno de linguas

Le Union Danese pro Interlingua es le motor in un enorme projecto que debe colliger le 50 annos de historia de interlingua in le anno jubilari. Isto occurre ante tu oculos in un section historic special.

Per Thomas Breinstrup

Interlingua ha 50 annos exactemente in le anno, quando e le Consilio de Europa e le Union Europee ha pronunciate 2001 a esser le Anno Europee de Linguas.

Le 15 de januario aperiva un section historic special ci al sito del Union Danese pro Interlingua. Un redaction danese-svedese-nederlandese ha durante le passate annos colligite material historic, e al die jubilari le sito historic aperiva. Ci es portraitate omne fortias international qui durante 50 annos ha laborate pro un uso plus grande de interlingua, ci se trova documentos e photos historic, e ci se collige le historia de interlingua pecia post pecia, usque le grande puzzle es preste.

In vice de publicar un libro jubilari al die pro ja durante le dies sequente haber nove informationes super plus de material, plus de documentos, plus de photos e plus de informationes que alora face le libro incomplete, on ha decidite aperir le sito historic. Durante tote le anno jubilari, nove faciettas del historia de interlingua essera addite cata septimana, e le visitantes pote supplementar con lor informationes e experientias, a fin que le historia tote le tempore pote developpar se. In 2002 pote alora apparer le historia de interlingua in un libro - e preferibilemente tanto complete como es possibile.

Visita le HISTORIA DE INTERLINGUA