Fem minutter på interlingua  1

INTERLINGUA - communication sin frontieras            Dansk Interlingua Union

 
 Overblik
Forside
Lection un
Lection duo
Lection tres
Lection quatro
Lection cinque

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk

 
Lection un (1)
Interlingua es un lingua international - un collection de parolas international, arrangiate in un simple systema grammatic.

Le lingua es neutral e es pro personas de differente nationalitates.

In augusto un grande conferentia de interlingua occurre in Svedia. Multe daneses es presente.
     

Triangulo Er = es, finder sted = occurre i alle personer.
Triangulo Navneord hedder i ubestemt form altid un (en, et) og i bestemt form altid le (un lingua - le lingua = et sprog - sproget).
Triangulo Flertal dannes med -s (efter en konsonant -es): duo (2) linguas, tres (3) collectiones (samlinger), multe daneses (mange danskere).
Triangulo Tillægsord kan stå foran eller efter navneord: parolas differente (forskellige ord), un grande conferentia (en stor konference), personas presente (tilstedeværende personer).
 MP3 Lection 1 (MP3, 552 KB) 


 
 Vocabulario
de: af, om
e: og
pro: for
Svedia: Sverige