Logo Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A   -   c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
Overblik
Forside

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk

 
Fakta om interlingua - et vue på verdensplan
Aktuelle oplysninger om interlingua: Skriv til Dansk Interlingua Union. Eller besøg Union Mundial pro Interlingua eller Panorama in interlingua.


Quadro rubie Nordisk interlingua-træf holdes hvert andet år (i lige årstal). Det 11. træf i 2008 blev holdt på Valla Folkhögskola i Linköping, sydvest for Stockholm. I 2002 var den tidligere islandske præsident og UNESCOs nuværende goodwill-sprogambassadør Vigdís Finnbogadóttir protektor for det nordiske interlingua-træf. Interlingua-brugere og -interesserede fra Danmark, Norge, Sverige og Finland bruger en hyggelig weekend sammen på at koordinere ideer, tale interlingua, synge og spille på interlingua, diskutere nordisk interlingua-samarbejde og ganske enkelt lade batterierne op. Dertil kommer nogle dage med intensive interlingua-kurser for begyndere og mere øvede brugere.
     
Quadro rubie Første kvinde som præsident for Verdensunionen for Interlingua (UMI) er svenskeren Barbara Rubinstein, Göteborg. Hun afløste i efteråret 2001 den svenske lingvistikstuderende fra Lunds Universitet, Jesper Olsson, som ny præsident. Barbara Rubinstein indgår i den daglige ledelse af UMI sammen med generalsekretær Sven Frank (Tyskland), vicesekretær Piet Cleij (Holland) og administrator Alberto Mardegan (Finland). UMI har repræsentanter og medlemmer på fem kontinenter.
     
Quadro rubie Nobelpristageren i økonomisk videnskab, amerikaneren James M. Buchanan, er et af tre æresmedlemmer af Union Mundial pro Interlingua (UMI). De to andre er den italienske filosof og universitetsprofessor Giovanni Blandino fra Rom samt den tidligere, interlinguistiske forskningsdirektør for International Auxiliary Language Association fra 1946 til 1948, pensioneret professor i lingvistik og doktor ved Sorbonne-universitetet i Paris, André Martinet, der døde i 1998. Martinet blev i nekrologen i den franske avis Le Monde beskrevet som "lingvistikkens levende hukommelse i dette århundrede". UMIs æresmedlemmer anerkender, at UMI er en respektabel organisation og interlingua et projekt, der er værd at støtte.
     
Quadro rubie Den 20. internationale interlingua-konference afvikles i den tyske by Freiburg im Breisgau - Tysklands solrigeste plet - i det sydvestlige hjørne af landet i sommeren 2013. Tidligere konferencer har været holdt i blandt andet Frankrig, Schweiz, Danmark, Sverige, Storbritannien, Polen, Rumænien, Tjekkiet og Bulgarien.
     
Quadro rubie Den Store Danske Encyklopædi bruger halvanden spalte på at omtale interlingua. Et lille skema angiver fint, hvordan interlingua-glosernes tætte lighed med f.eks. fransk, spansk og danske fremmedord er en glimrende indgang til at lære interlingua-ord eller fordybe sig mere i dem.
     
Quadro rubie Interlingua-brochure til turister er den nordnorske kommune Vadsøs seneste servicetilbud. Den 1.200 km2 store kommune med 6.000 indbyggere nord for Finland har udgivet sin turistbrochure med farvebilleder og landkort på interlingua for bedre at kunne betjene de turister, der rejser helt mod nord for at opleve den flotte natur, hvorfra f.eks. luftskibe udgik til Nordpolen. Flere danske museer og turistforeninger bruger interlingua i brochurer og på Internet.
     
Quadro rubie Adskillige danske museer tilbyder sine besøgende fra hele verden en brochure på interlingua. For eksempel beretter Ole Rømers Museum i Vridsløsemagle vest for København på interlingua om det spændende arbejde med at finde den berømte danske astronoms landobservatorium og etablere det lille museum af verdensformat. Ole Rømer opdagede "lysets tøven". Post- og Telemuseet i København servicerer sine gæster med en interlingua-brochure, Fjordmuseet i Jyllinge under Roskilde Museum har udgivet sin publikumsbrochure på interlingua, og også Orlogsmuseet i København servicerer sine besøgende på interlingua.
     
Quadro rubie De danske biblioteker indførte i 1998 to nye grupper i sit omfattende katalogiseringssystem af bøger. "Interlingua" og "Interlingua-skønlitteratur" har fået selvstændige indgange, fordi antallet af titler på sproget til stadighed vokser.
     
Quadro rubie Interlingua for ordblinde er blevet en overraskende succes, hvor interlingua har vist fine kvaliteter. I Holstebro har ordblindeprojektet "Ordkløveriet" med den yderst dynamiske Karin Buckle som ankerkvinde anvendt interlingua i undervisningen for at få ordblinde til at stave bedre. Succesen har været stor. Eleverne forlader kurset med ny selvtillid og opnår flotte karakterer i de uddannelser, som de har fået mod på at fortsætte på. Ikke en eneste af de elever, der fortsatte studierne på voksenuddannelsescenteret i byen, fik under 8 i afsluttende eksamenskarakter. Ordkløveriet deltog i september 1998 på den store uddannelsesmesse i Bella Center, som daværende undervisningsminister Margrethe Vestager indviede.
     
Quadro rubie Fem Sherlock Holmes-mysterier udkom i 1997, oversat af et dansk-svensk oversætterteam. "Cinque aventuras de Sherlock Holmes" rummer de kendte "Un scandalo in Bohemia", "Le liga a capillos rubie", "Le banda maculate", "Le facie jalne" og "Le figuras dansante".
     
Quadro rubie Nye danske ordbøger - både interlingua-dansk og dansk-interlingua - er under revision og kraftig àjourføring. Tilsvarende er en kæmpe svensk-interlingua ordbog på næsten 93.000 opslagsord for nylig udgivet.
     
Quadro rubie Interlingua-aftener holdes den sidste tirsdag i måneden i København klokken 19-21. Deltagelse er gratis. Man udveksler nyheder, skriver breve, diskuterer og taler interlingua under hyggelige og afslappede former.
     
Quadro rubie Eksperter anbefaler interlingua i de svenske gymnasier. I en rapport til det svenske undervisningsministerium konstaterer teol. dr. Jan Jansson, at interlingua "trots den ganska begränsade undervisningstiden kan läras in relativt snabbt." "Ämnet allmän språkkunskap har ofta av eleverna uppfattats som ett ganska verklighetsfrämmande ämne av språkhistorisk och teoretiskt lingvistisk typ. Genom att i stället anknyta till ett existerande, om än artificiellt språk, har elevernas intresse för ämnet ökat, vilket bl a avspeglas i att ganska många elever väljer ämnet som utökad studiekurs. Särskilt för naturvetare är ämnet nyttigt, bl a därför att viss vetenskaplig litteratur, t ex sammandrag av tidningsartiklar i internationell vetenskapliga tidskrifter publiceras på interlingua."
     
Quadro rubie Universiteter i flere lande har godkendt interlingua som del af et doktorat. Bl.a. Volksuniversiteit i Holland, AUPAC i Paris, University of Pennsylvania i USA og Odessa Universitet i Ukraine.
     
Quadro rubie H.C. Andersens eventyr findes til overflod på interlingua. Indtil nu er de udkommet i tre bøger. Alle udgivelserne kan i øvrigt ses på H.C. Andersen-museet i Odense.
     
Quadro rubie Professionelle bogforlag udgiver interlingua-bøger. F.eks. har Sveriges største forlag for litteratur og undervisning, Esselte, udgivet lærebogen "Interlingua - instrumento moderne de communication international", som nu findes på svensk, dansk, ungarsk, tysk, fransk, norsk, portugisisk, rumænsk og russisk; flere sprog er undervejs. Studentlitteratur, forlaget ved det anerkendte Lunds Universitet, har udgivet "Interlingua-svensk ordbok". Universitetet i Passo Fundo, Brasilien, har udgivet ordbøger på portugisisk-interlingua og interlingua-portugisisk.
     
Quadro rubie Bogforlag i Danmark og udlandet bruger interlingua som resumésprog. Et eksempel herpå er Hans Neerbeks bog om Karen Blixens onkel, Aage Westenholz, "Ridder uden kors", som Odense Universitetsforlag har udgivet. Bogen fik positive anmeldelser i pressen.
     
Quadro rubie Nordisk Råd arbejder med et forslag om at indføre interlingua i de nordiske skoler.
     
Quadro rubie Europa-Rådet er blevet anmodet om at give Verdensunionen for Interlingua (Union Mundial pro Interlingua) konsultativ status.
     
Quadro rubie Undervisningsministrene i 18 lande i en kæde tværs gennem Europa er blevet bedt om at overveje interlinguas rolle på skoleskemaet. De 18 lande - fra Finland i nord til Grækenland i syd - har det samme problem: de har intet fælles kommunikationssprog.
     
Quadro rubie Vicepræsidenten for den svenske Riksdag Bertil Fiskesjö åbnede den 10. internationale interlingua-konference i Helsingborg, Sverige, i august 1991 på interlingua. Borgmesteren i den hollandske by Heino, Ton van den Berg, åbnede den 9. internationale interlingua-konference i 1989 på interlingua - og blev så bidt af det, at han blev formand for den nystiftede hollandske interlingua-organisation.
     
Quadro rubie Det amerikanske landbrugsministerium har udgivet to tykke bind om at bekæmpe plantesygdomme, beregnet til brug i den tredje verden. Bøgerne er på engelsk og interlingua.
     
Quadro rubie Die de Interlingua (Interlingua-dagen) holdes hvert år den 15. januar, dagen for udgivelsen af den første interlingua-bog, "Interlingua-English Dictionary" fra 1951. Interlingua-brugere og -interesserede over hele kloden benytter dagen til at gøre opmærksom på sproget ved sammenkomster, arrangementer og udstillinger.
     
Quadro rubie Det demografiske institut ved Göteborgs Universitet i Sverige har udgivet en "Demographic Dictionary in Interlingua, English and French".
     
Quadro rubie Interlingua-litteraturen omfatter værker af blandt andre Dante, William Shakespeare, Julius Cæsar, Vergil, H.C. Andersen, Astrid Lindgren, August Strindberg, Luigi Pirandello, Herman Bang, Carlo Collodi, Kurt Tucholsky, Anton Tchekhov, Tomas Tranströmer, Walt Whitman, T.S. Eliot, Mao Tse Tung, Bertolt Brecht, Bo Bergman, Harry Martinson (Nobelpristager i 1974), Ludvig Holberg og Molière.
     
Quadro rubie Europa-parlamentet har holdt en konference for at undersøge "Problemet med kommunikation og sprog i det Europæiske Fællesskab". Her var interlingua et af de sprog, der blev præsenteret. Et forslag er, at alle skoleelever i EU skal studere to fremmedsprog - et hjælpesprog og et nationalsprog.
     
Quadro rubie Interlinguas historie samles ind. På delvis dansk initiativ kom i 1997 startskuddet for indsamlingen af interlinguas historie. Sproget fyldte 50 år i 2001, og derfor skal der handles nu for at få samlet og beskrevet hele den fascinerende historie bag interlingua gennem de mange, som har deltaget i årenes løb. Den lyslevende historie kan følges på Verdensunionen for Interlinguas netsted på den direkte adresse www.interlingua.com/historia.