Logo Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A   -   c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
 Overblik
Forside
Om Union Mundial pro Interlingua
Om Svenska Sällskapet för Interlingua
Om Norsk Interlingua Union
Om Suomen Interlingua- yhdistys

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk

 
Factos e informationes
(DIU, på interlingua: Union Danese pro Interlingua) er grundlagt 7. november 1960. DIU arbejder i Danmark for at udbrede kendskabet til og brugen af interlingua. DIU har en ulønnet bestyrelse på fem personer. To udpegede repræsenterer samtidig de danske interesser i le Consilio General (generelle råd), hvori repræsentanter fra de nationale interlingua-foreninger fastlægger rammerne for Verdensunionen for Interlinguas aktiviteter for at udbrede interlingua.

Samarbejdet med de øvrige nordiske interlingua-organisationer er veludbygget. Hvert andet år, med lige årstal, holdes nordisk interlingua-træf, hvor danskere, svenskere, nordmænd og finner mødes en forlænget weekend for at udveksle ideer og koordinere aktiviteter.

DIUs arbejde for at gøre interlingua kendt sker gennem avisartikler, læserbreve, kontakt til redaktionen af leksika og fremmedordbøger, på Internet, via informationsmaterialer på biblioteker, optagelse i telefonbøger, aftenskolekurser, personlige breve, turistbrochurer, resuméer på interlingua i danske bøger, udgivelse af ordbøger og bøger (på papir og digitalt), udstillinger, møder o.s.v. Sidste tirsdag i hver måned - undtagen i juli - er der interlingua-aften i København kl. 19-21; alle kan deltage, men giv gerne lyd i forvejen; på interlingua-aftenerne udveksles nyheder om sproget og gode ideer til nye initiativer, de nyeste udgivelser diskuteres, og ellers handler det om at læse og samtale på interlingua under hyggelige former.

DIU arbejder tæt sammen med de øvrige nordiske interlingua-organisationer - sammen med Svenska Sällskapet för Interlingua, Norsk Interlingua Union og Suomen Interlinguayhdistys - og udgiver sammen med dem bladet Actualitates - Interlingua i Norden med artikler på dansk, svensk, norsk og interlingua.
 

Union Mundial pro Interlingua

(UMI) er en international organisation med medlemmer, repræsentanter og nationale organisationer på fem kontinenter. UMI fungerer som paraply for nationale foreninger og organisationer. Gennem UMI koordineres fælles aktiviteter for udbredelsen af interlingua.

UMI blev stiftet den 28. juli 1955 i Tours, Frankrig, under den første interlingua-kongres. Organisationen blev reorganiseret og vedtægterne revideret i 1970, kort før UMIs første præsident, amerikaneren Alexander Gode, døde. I 1992 og igen i 2005 blev vedtægterne moderniseret og effektiviseret. I dag ledes UMI af en præsident, generalsekretær, vicesekretær og kasserer, mens det generelle råd (med repræsentanter fra alle nationale organisationer) fastlægger de overordnede linier i UMIs arbejde.

UMI har siden januar 1988 udgivet nyhedsmagasinet Panorama in interlingua. Her bringes informationes international in interlingua for en global læserskare: journalistik, nyheder, reportager, anmeldelser af nye interlingua-bøger, interlingua-nyt, hovedbrud, rejser, læserbreve, kronik. 28 sider i A5-format hver anden måned, illustreret og helt igennem på interlingua.

Internet: www.interlingua.com
 

Svenska Sällskapet för Interlingua

(på interlingua: Societate Svedese pro Interlingua, SSI) er stiftet 1. januar 1964. SSI arbejder i Sverige for at udbrede interlingua og den aktive brug af sproget.

SSI er medudgiver af det fællesnordiske blad Actualitates - Interlingua i Norden, som udkommer hver tredje måned på de nordiske sprog og interlingua.

Internet: www.interlingua.nu
 

Norsk Interlingua Union

(på interlingua: Union Norvegian pro Interlingua, NIU) er stiftet 1. maj 1992. NIU arbejder i Norge for at udbrede interlingua og den aktive brug af sproget.

NIU er medudgiver af det fællesnordiske blad Actualitates - Interlingua i Norden, som udkommer hver tredje måned på de nordiske sprog og interlingua.

Internet: www.interlingua.no
 

Suomen Interlinguayhdistys

(på interlingua: Association Finlandese pro Interlingua, SILY) er dannet den 24. juni 1998. SILY arbejder i Finland for at udbrede interlingua og den aktive brug af sproget.

Internet: www.interlingua.fi

Revidite: 2017-05-08