Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A  -  c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
 Overblik
Forside

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk

 

Klar tale

Demonstration i Kalmar til fordel for interlinguaUd af det fælles ordforråd i den vestlige verdenssprog har man i dette århundrede frembragt et selvstændigt, enkelt og letforståeligt internationalt sprog: interlingua.

Ikke et konstrueret sprog
Interlingua er ikke et kunstigt sprog. Det er ikke fabrikeret efter enkeltpersoners eller gruppers smag. Det fælles ordforråd i de vestlige sprog angav retningslinierne. Ordforrådet var i øvrigt i brug allerede for to tusinde år siden. Det har sin rod i latin og græsk - sprog, der har fået enorm betydning for kulturen i Europa og efterhånden også i hele verden.

Det moderne latin
Interlingua er i virkeligheden ikke en nyskabelse, kun en ny brug af latinen, som den eksisterer i de moderne sprog, først og fremmest i de romanske sprog, men også i engelsk, og med udbredelse til næsten alle vestlige sprog.

Det internationale ordforråd
Efter grundige studier af det fælles materiale i de europæiske hovedsprog har man udformet principperne for udvælgelsen af de ord, der blev til interlingua. Disse grundregler er for det første, at et ord kan optages i interlingua, når det findes i mindst tre af sprogene engelsk, fransk, spansk, portugisisk og italiensk (med tysk eller russisk som støttesprog). For det andet må den standardiserede form af et ord bedst muligt svare til formerne i de omtalte sprog, altså være en slags "fællesnævner" for ordet.

En enkel grammatik
Ligeledes er grammatikken blevet bestemt af ordforrådet og strukturen i grundsprogene. Et grammatisk træk, der fandtes i alle grundsprogene, skulle med i interlingua. Hvis det manglede i bare eet af dem, blev det udeladt. Som følge af dette princip har interlingua f.eks. ingen skelnen mellem han­ og hunkønsformer, ingen bøjningsformer af navneord og tillægsord ud over ental/flertal og ingen uregelmæssige udsagnsord.

Fordelene ved interlingua
Interlingua er letforståeligt ved første blik, hvis man er fortrolig med den vestlige verdens ordforråd. Man kan nå mange mennesker med en meddelelse på interlingua, da folk med nogen uddannelse forstår det umiddelbart, selv om de måske ikke ved, hvilket sprog det drejer sig om. Men for alle giver interlingua en nyttig indførelse i de videnskabelige, tekniske og kulturelle ord. Det kan desuden være en god ekstra hjælp ved studiet af romanske sprog og ved sprogstudier i det hele taget.
Det internationale ordforråd og grammatikkens enkelhed muliggør, at en læser eller en studerende hurtigt kan bruge sproget aktivt.

Hvad kan man bruge interlingua til?
Det afhænger af brugeren. Nogen vil korrespondere med venner og mødes med dem ind imellem, andre vil hellere læse tekster, blade og bøger på interlingua, og andre igen kan f.eks. få deres videnskabelige værker udgivet på interlingua eller bruge det som resumésprog i tidsskrifter, på konferencer m.m. Til kommunikation inden for mange andre områder med internationale forbindelser er interlingua velegnet: Turisme, handel, trafik, organisationer o.a. 
Man kan sige, at dér, hvor interlingua kan tjene lige så godt som eller bedre end nationale sprog, bør man bruge det!