Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A  -  c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
Overblik
Forside
Actualitates fylder 50

Abonnement på Actualitates kan bestilles via Dansk Interlingua Union.

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk

 

Actualitates 40 år

Portræt af et meget kulørt blad på 40 år - det nordiske blad, Actualitates, bragt i bladets januar-marts-nummer 1999 og skrevet af dets daværende redaktør, Jørgen Kofod-Jensen.

Det begyndte i 1959 som en A4-side. I år fylder Actualitates 40 år.

I første nummer indbød kasserer - nuværende næstformand - Bent Andersen til at tegne sig som modtager af meddelelsesbladet. Allerede nummer to var i A5-størrelse under navnet "Notas de Interlingua". Muligheden for at forveksle med det internationale "Novas de Interlingua" var dog uheldig, mente flere, hvorfor det nuværende navn blev foreslået efter mønster fra dagbladene, som havde fået nye navne i kampen for at overleve. Resultatet blev "Actualitates de Interlingua".

Med den nystiftede Dansk Interlingua Union fra november 1960 som udgiver mistede det i 1963 tilføjelsen "- de Interlingua". Hans Neerbek, medstifter af DIU, redigerede to numre af bladet. Derefter overtog Bent Andersen igen redaktionen indtil 1984. Bent Andersen har dog fortsat med sit blad som producent og gennem årene først maskinskrevet teksterne med en stadig forbedret skrift, og senere, med teknikkens fremstormen, udprintet det fra computer med et nummer hvert kvartal, klargjort til trykningen, som i de senere år er foretaget af Servicio de Libros UMI i Holland.

Fra nummer 10 i 1964 til nummer 31 i 1971 var H.P. Frodelund redaktør. Hans arbejde med mange øvrige interlingua-opgaver - herunder især at redigere Verdensunionen for Interlinguas kvartalsblad "Currero international in Interlingua" (undertitel "Magazin del Union Mundial pro Interlingua (UMI)") - gjorde, at hans interesse efterhånden ebbede ud, hvorefter Jørgen Kofod-Jensen - daværende sekretær, nuværende formand for DIU - kom til fra nummer 32 og indtil dato med det nærværende nummer 131 af Actualitates.

Bladet overskred ikke kun sprog- men også landegrænser. I 1964 blev Svenska Sällskapet för Interlingua medudgiver af bladet, og støtte fra den svenske fond Stiftelsen för Interlingua, som ingeniør og interlingua-pioner John Nordin oprettede, har muliggjort at sende bladet regelmæssigt ud. Norsk Interlingua Union gik straks efter sin dannelse 1. maj 1992 ind som medudgiver, og den finske interlingua-organisation kom til i 1998.

De få sider voksede fra fire pr. nummer til otte - og til sidst 12. Navnet på bladet, Actualitates, blev kritiseret fra svensk hold; det slog ikke nok på sproget. Derfor ændredes titlen i 1984 atter til "Actualitates de INTERLINGUA". Endelig, igen på svensk initiativ, førte i 1995 ønsket om bedre geografisk beskrivelse af virkeområdet til dobbelttitlen "ACTUALITATES Interlingua i Norden", da det godt indarbejdede "Actualitates" ikke burde kasseres, og noget med "Norden" alene kunne være så meget forskelligt. Misforståelser vedrørende bladets navn blev derved også undgået, da den forrige titel fik udenforstående til at tro, at det var "(Actualitates de) INTERLINGUA". Endelig var den typografisk "korrekte" udførelse i to spalter sammen med Panorama i 1988 et betydeligt plus med hensyn til læsbarheden og troværdigheden af bladet.

Mange medredaktører har i tidens løb bidraget til bladet, men Thomas Breinstrup må nævnes for sin stadige leverance af nyheder m.v. fra alle nordiske lande, også efter at være gået af som medredaktør. I hele 1982 udsendte han det lille månedsblad med nyheder, "Le Interlinguista", men kræfterne forenedes i Actualitates efter et prøveår.

Actualitates har også forsøgt at krydse grænsen sydpå. I årene 1984-1986 blev udsendt i alt syv numre som tillæg til bladet, "Beilage für Deutschsprachige Leser". Redaktør var Verdensunionen for Interlinguas vesttyske repræsentant, Helmut E. Ruhrig, og Actualitates blev brugt som løftestang for en tysk indsats for at udbrede interlingua.

Det er svært at beskrive det blandede indhold af Actualitates. Væsentligst har bladet bragt små og store nyheder om netop udbredelsen og brugen af interlingua med vægt på Norden og præsenteret på de nordiske sprog. Derudover har redaktionen bevæget sig rundt i verden med større og mindre tekster om alt muligt, også nye, næsten kætterske opdagelser og beretninger, som ikke endnu er videnskabelige kendsgerninger ifølge den offentlige mening - og altid bragt på interlingua for den almindelige oplysnings skyld. Sproglige spørgsmål er taget op, ligesom forhåbentligt indbydende læsestykker, uddrag af litteratur på interlingua, boganmeldelser o.a. har været og er at finde i bladets spalter.

Hvis man har samlet sine numre af bladet, kan noget af det godt genlæses. Udvalgte, ældre nummer kan købes via DIUs næstformand, Bent Andersen, hvor også et genoptryk af de første ti numre af Actualitates samlet i et hæfte med en historisk gennemgang kan bestilles. Hæftet blev udgivet i forbindelse med Actualitates’ 30-års jubilæum.

Jørgen Kofod-Jensen, redaktør fra 1972 til 2001
     

Varedeklaration
Triangulo Sprog: dansk, svensk, norsk, interlingua - samt finsk
Triangulo Udgiver: Dansk Interlingua Union (DIU), Svenska Sällskapet för Interlingua (SSI), Norsk Interlingua Union (NIU), Suomen Interlinguayhdistys (SILY)
Triangulo Redaktør: Thomas Breinstrup.
Korrespondenter i de nordiske lande

Triangulo Redaktion: Dansk Interlingua Union, Kirkeholmen 10, 2630 Taastrup
Triangulo Udkommer: 4 gange om året
Triangulo Antal sider: 12 sider A5 i hvert nummer
Triangulo Indhold: nyheder om udbredelsen af interlingua, aktuelle kommentarer, anmeldelser af nye bøger, kort interlingua-kursus, nyheder fra de nordiske interlingua-organisationer, korte tekster på interlingua
Triangulo ISSN: 1395-2455
Triangulo Pris: En del af medlemskabet for Dansk Interlingua Union
Triangulo Udgivet siden: november 1959