Interlingua på 27 sekunder

I N T E R L I N G U A   -   c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
 Overblik
Forside
Fem minutter på interlingua
Bøger på interlingua

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk

 
Et lynkursus i interlingua
Det tog videnskaben 27 år at gøre det sproglige forarbejde med at få interlingua gjort færdigt, så de to første bøger - "Interlingua-English Dictionary" og "Interlingua Grammar" - kunne udkomme i 1951. Kan du så ikke ofre 27 sekunder på at sige god dag (= bon die) til sproget?

Så begynder vi - tag bare tid!
     

Quadro rubie Io es instructor = jeg er lærer
Tu es scholar = du er elev
(Nos non es in schola = vi er ikke i skole!)
Le instructor e (og) le scholar parla (taler) interlingua.
Altså: er = es i alle personer; taler = parla i alle personer.
Navneord hedder i bestemt form altid: le ... (le matre = moderen; le camera = værelset)
     

Quadro rubie Le instructor es in un camera.
Le scholar lege un libro
(lege = læser; libro = bog).
Navneord hedder i ubestemt form altid: un ...
(Hvad hedder "en skole"? - "en moder"?)
     

Quadro rubie duo (2) instructores, tres (3) scholares
le matres, le libros, le cameras

Flertal dannes med: -s (efter konsonant: -es)
     

Quadro rubie Un scholar intelligente
Le instructor es plus intelligente
(højere grad, = mere klog/klogere)
Le matre es le plus intelligente (højeste grad, = mest klog/klogest)
Tillægsord kan stå foran eller efter navneord.
Un bon lection = (gæt selv!)
     

Quadro rubie Ille parla naturalmente = han taler naturligt.
Illa lege lentemente = hun læser langsomt.
Biord dannes af tillægsord med tilføjelsen -mente.
     

Quadro rubie un, duo, tres = 1, 2, 3 (så let går det!)
dece, vinti, trenta = 10, 20, 30
     

Quadro rubie Le libro del instructor = lærerens bog.
Le libros del scholar = elevens bøger (del = de le)
Io da le libro al patre = jeg giver bogen til faderen (al = a le).
Tu es un scholar intelligente, e tu non lege le libros de interlingua lentemente.
Tu parla interlingua naturalmente.
     

Quadro rubie Tu parlava interlingua.
Nos legeva le libro.

Datid dannes altid med -va. (parlava = talte, legeva = læste)
     

Quadro rubie Illa legera le libro = hun vil (engang) læse bogen.
Fremtid dannes med endelsen -ra (med tryk på).
     

Quadro rubie Parla distinctemente = tal tydeligt!
A revider = på gensyn!
(TAK FOR DENNE GANG!)


 
   Fakta

Interlingua blev offentliggjort af den internationale hjælpesprogsorganisation (International Auxiliary Language Association, IALA) i 1951 efter mange års praktiske og sproglige undersøgelser. Resultatet fremkom i de to grundlæggende værker "Interlingua-­English Dictionary" og "Interlingua Grammar"".
     

På dansk findes H. P. Frodelunds "Dansk-­Interlingua Ordbog" (ca. 18.000 opslagsord) og Thomas Breinstrups "Interlingua-­Dansk Ordbog" (med 24.000 opslagsord). Desuden findes Ingvar Stenströms lærebog "Interlingua - instrumento moderne de communication international" og en god håndbog af Karel Wilgenhof, "Interlingua-­grammatik".