Logo Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A   -   c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
 Overblik
Forside
Mere om Dansk Interlingua Union

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk

 

DIU får ny bestyrelse
og nye vedtægter

Kendte og nye ansigter er med i den nye bestyrelse, som samtidig får nye vedtægter at arbejde med, så de mange nye aktiviteter kan komme i gang.

Dansk Interlingua Union (logo)Dansk Interlingua Union, som er Nordens ældste interlingua-organisation, har 10. maj 2013 fået ny bestyrelse og dermed også ny formand og næstformand.

Thomas Breinstrup, som siden 15. september 1985 har været sekretær i bestyrelsen, er udnævnt til ny formand, og Klavs Neerbek, som siden 1992 har siddet i bestyrelsen, er blevet ny næstformand. Kasserer Dan Sterup fortsætter på den post, som han har beklædt siden 31. juli 2004.

Bent Andersen, som var med til at stifte DIU den 7. november 1960 og siden 19. februar 1994 har været næstformand, har ønsket at træde lidt tilbage og fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen. Nyvalgt som bestyrelsesmedlem er Niels Schwanberger, som i en årrække har beskæftiget sig med interlingua.

Som suppleanter er valgt jurastuderende Lars Rosenmeier og organist ved Maribo Domkirke, Hans Jørgen Østergaard - begge interlingua-brugere gennem mange år.

Som revisor er valgt Werner Madsen, som også har brugt interlingua i flere år, mens Peter Gravers Nielsen, registrator ved Vendsyssel Historiske Museum og Historiske Arkiv, bliver revisorsuppleant. Peter Gravers Nielsen har siddet i DIUs bestyrelse som menigt medlem siden juni 1989.

Dermed er de ledige poster i bestyrelsen også fyldt ud. Formandsposten har stået tom, siden den mangeårige formand og medstifter af DIU, Jørgen Kofod-Jensen, døde i december 2004. Den tomme post har dog ikke påvirket arbejdet i DIU i mellemtiden.

Den nye bestyrelse udpeger af sin midte en sekretær og er valgt for to år.

Samtidig er vedtægterne blevet fornyet. Siden stiftelsen har DIU været en forening, som bevidst har forsøgt at undgå for meget bureaukrati, også i vedtægterne. Alt arbejde i bestyrelsen har altid været ulønnet og er det fortsat. Det er interessen, der driver værket, og alle gør, hvad de har mulighed for på et givent tidspunkt - alt i alt har det fungeret rigtigt fint.

Men af hensyn til bankforhold, lån af kommunale lokaler m.m. er vedtægterne nu blevet opdateret. Det giver bl.a. DIU mulighed for at kunne sælge bøger direkte over nettet, og samtidig har de mange medlemsmøder gennem de senere år nu skubbet en egentlig, årlig generalforsamling ind i vedtægterne.

Alt i alt er der dermed lagt op til et endnu højere aktivitetsniveau, og den solide opbakning fra medlemmerne - den nye bestyrelse og de nye vedtægter er valgt i enstemmighed - skal gerne resultere i et mere aktivt og mere synligt DIU.

Se de nye vedtægter her. Læs mere om DIU og bestyrelsen her.

Revidite: 2013-05-11