Logo Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A   -   c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
 Overblik
Forside
Mere om Dansk Interlingua Union

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk

 

DIUs bestyrelse

Sådan ser DIUs bestyrelse ud:

  • Formand / presidente: Thomas Breinstrup
  • Næstformand / vice-presidente: Klavs Neerbek
  • Kasserer / tresorero:  W. Madsen
  • Bestyrelsesmedlemmer / consilieros:
    Lars Rosenmeier, Peter Gravers Nielsen
  • Suppleant / supplente: (vacante)
  • Revisor / revisor: Dan Sterup
  • Revisorsuppleant / revisor supplente: (vacante)

Dansk Interlingua Union er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i november 1960.

Bestyrelsen er valgt for to år (fra 2019).

Se vedtægterne her. Læs mere om DIU og bestyrelsen her.

Revidite: 2020-01-18