Dansk Interlingua Union

I N T E R L I N G U A  -  c o m m u n i c a t i o n   s i n   f r o n t i e r a s

 
 Overblik
Forside
Commentario:
Den standhaftige 40-årige

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk
 

DIU - 40 annosNi års tilløb i højt
gear mod forening

Dansk Interlingua Union har helt fra begyndelsen spillet en væsentlig også international rolle. Men der gik ni år, før der blev en forening ud af det.

Af Thomas Breinstrup

Ni år, et væld af artikler og annoncer i aviserne, en international hormonkongres med 684 resuméer på interlingua, et medicinsk tidsskrift med resuméer på interlingua samt lære- og ordbøger.

Først herefter blev Dansk Interlingua Union (DIU) oprettet den 7. november 1960. DIU er Nordens ældste interlingua-organisation men lige så dynamisk og aktiv som ved grundlæggelsen for 40 år siden.

Danske interlinguister har altid været stærkt engageret - også i det internationale arbejde med interlingua. Allerede fra interlinguas fremkomst i 1951 arbejdede Poul Moth (1896-1976), som var lærer og Skandinaviens første interlingua-repræsentant, på at etablere et skandinavisk kontaktnet. Bent Andersen, DIUs næstformand, var i flere årtier administrator for Verdensunionen for Interlingua (UMI), og H.P. Frodelund (1912-1996) redigerede i næsten 19 år fra 1966 UMIs professionelt trykte blad, Currero, som i 1987 fusionerede med det - i øvrigt danske - privatejede Heraldo de Interlingua og blev til Panorama med Thomas Breinstrup, DIUs sekretær, som redaktør.

Og "gentleman of the press", DIUs formand Jørgen Kofod-Jensen, har, næsten siden han hørte om interlingua, gjort opmærksom på det gennem tusindvis af artikler til aviserne og et tilsvarende antal henvendelser til organisationer, offentlige myndigheder og private kloden over.

Allerede i november 1959 blev det første skridt til grundlæggelsen af en dansk forening taget. Da begyndte udgivelsen af cirkulæret "Notas de Interlingua", hvis navn var kraftigt inspireret af "Novas de Interlingua", som blev udgivet af organisationen bag interlingua, International Auxiliary Language Association (IALA). Dette blad har udviklet sig siden og har skiftet navn nogle gange. Men det er udkommet uden afbrydelser og hedder i dag "Actualitates - Interlingua i Norden". Som kvartalsblad er Actualitates medlemsblad for de fire nordiske interlingua-organisationer i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Ved den 1. Internationale Endocrinologikongres i København i juli 1960 deltog 1.500 videnskabsfolk fra 30-40 lande. To danske pionerer, Poul Moth og Bjarner Svejgaard, oversatte sammen med IALAs sidste forskningsdirektør, tysk-amerikaneren Alexander Gode, de 684 resuméer à 400-500 ord til interlingua. Omtalen af kongressen fik en meget positiv effekt på interlingua. Det engelsksprogede månedsblad Danish Medical Bulletin indførte således interlingua-resuméer af alle sine artikler. DIUs første præsident, læge Jørgen Michelsen, tog hånd om oversættelserne, indtil Bent Andersen, dengang kasserer, i 1965 overtog opgaven.