Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960, og repræsenterer Danmark i Verdensinterlinguaunionen (UMI). Le Union Danese pro Interlingua (DIU) es le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960, e representa Danmark in le Union Mundial pro Interlingua (UMI). © 2022-2023 Dansk Interlingua Union

www.interlingua.dk

Søgeresultater | Resultatos de cercar

Der skete en fejl. Siden er ikke fundet. Søg venligst igen. Un error occurreva. Le pagina non es trovate. Per favor, cerca de novo.
Dansk Interlingua Union

www.interlingua.dk

Søgeresultater | Resultatos

de cercar

Der skete en fejl. Siden er ikke fundet. Søg venligst igen. Un error occurreva. Le pagina non es trovate. Per favor, cerca de novo.
Dansk Interlingua Union (DIU) er Nordens ældste interlingua-organisation, stiftet i 1960, og repræsenterer Danmark i Verdensinterlinguaunionen (UMI). Le Union Danese pro Interlingua (DIU) es le organisation nordic le plus vetere de interlingua, fundate in 1960, e representa Danmark in le Union Mundial pro Interlingua (UMI).